LOGOlistSLÁNSKÁ ROTAlist

O PROJEKTU

Jedná se o otevřený projekt rekonstrukce jednotky hotovosti Královského města Slaný a přilehlých vesnic - Slánské roty přibližně ze třetí čtvrtiny 15. století. Tato jednotka a datace byla vybrána hned z několika důvodů. Jde o naše oblíbené období, jde o náš oblíbený region a, což je možná nejdůležitější, existuje kvalitní a autentický pramen informací, který dokládá organizaci, aktivity, složení i výstroj jednotky v dané době. Jedná se o rejstřík vojenské hotovosti města Slaného z let 1469 - 1474 a studie z něj vycházející: Vojenská hotovost města Slaného v době poděbradské (Zbyněk Malý, Sborník Národního muzea v Praze, 1961). Tyto materiály posloužily jako základní kámen celého projektu a spolu s dalšími dostupnými prameny o dané době v Čechách a přilehlých zemích mohou poskytnout poměrně věrný (v mezích možností) obraz tohoto vojenského útvaru se vším, co k němu patří.

Tento projekt je otevřený, což v praxi znamená, že se k němu může přihlásit kterákoli skupina či jednotlivec. Bude-li pak splňovat stanovené podmínky, což prokáže nejlépe osobně, případně zasláním fotografií, schválí vedení roty jeho přijetí. Nutno podotknout, že podmínky nejsou nikterak dramatické a striktní. Účast něžného pohlaví je vítána, pokud se však smíří s rolí ženy táborové a podle toho bude i vypadat. S radostí uvítáme každého nového člena, nicméně účelem projektu není vytvoření megalomanského společenství (rota na některých výpravách čítala sotva dvacet mužů, jindy pravda zase téměř dvě stě), nýbrž nalezení lidí se společným zájmem a ochotných podílet se na jeho rozvoji. Budete-li mít zájem o připojení k projektu či jen o více informací o něm neváhejte a napište na e-mail: rota@slanskarota.cz nebo na některý z uvedených kontaktů. Pokud jste se stále nerozhodli, podívejte se na náš náborový leták.zpět