SLÁNSKÁ ROTA

NEKOMERČNÍ REENACTMENT PROJEKT

1. polovina 15. století - Doba revoluční

Slánská rota 1420 - 1434
Významným obdobím, kterému se projekt věnuje, je doba husitských revolučních válek v první polovině 15. století. V těchto dramatických a překotných časech bylo Královské město Slaný nejednou ve středu dění, a přestože to není hlavním obdobím Slánské roty, bylo by nemyslitelné, aby jej ve svém záběru opomenula.