SLÁNSKÁ ROTA

NEKOMERČNÍ REENACTMENT PROJEKT

2. polovina 15. století - Doba poděbradská

Slánská rota 1469 - 1474
Základním projektem Slánské roty je rekonstrukce jednotky hotovosti Královského města Slaný a přilehlých vesnic - Slánské roty přibližně ze třetí čtvrtiny 15. století. Tato jednotka a datace byla vybrána hned z několika důvodů. Jde o naše oblíbené období, jde o náš oblíbený region a, což je možná nejdůležitější, existuje kvalitní a autentický pramen informací, který dokládá organizaci, aktivity, složení i výstroj jednotky v dané době. Jedná se o dochovaný rejstřík vojenské hotovosti města Slaného z let 1469 - 1474 a studie z něj vycházející: Vojenská hotovost města Slaného v době poděbradské (Zbyněk Malý, Sborník Národního muzea v Praze, 1961). Tyto materiály posloužily jako základní kámen celého projektu a spolu s dalšími dostupnými prameny o dané době v Čechách a přilehlých zemích mohou poskytnout poměrně věrný (v mezích možností) obraz tohoto vojenského útvaru se vším, co k němu patří. 

A proč zrovna Slánská rota?
Protože mnoho z nás je ze slánského regionu a máme k němu kladný vztah.