Kterak hrdinové naši do Obděnic přibyli

Kdy:
25. 9. 2010

Účastni:
Mates
Puchejř
Kafkin
Pupek
Karel
Švéd
Beránek
Dodo
Iveta
Martina
Zuzana
Eva

Po necelém měsíci od krvavých to událostí pod hradem Zbirohem se naše rota zas do pohybu dala. Tentokrát jsme voláni byli až k Sedlčanům do vísky Obděnice, kde prý se potloukala hrstka německých rabiátů a sužovala místních, tak i nedalekou stezku kupeckou. Pera jsem se musel ujmout já Pupek, páč písař Kafkin se jen na boj dostavil a potom zas za rodinnou svízelí se ku Slanému vrátil. Určitě se čtenář diví, že Slánská rota až k Sedlčanům táhla, ale vysvětlení je velmi prosté, Radovan to Obděnický rychtář o pomoc prosil, a že to člověk příjemný a hlavně do kapsy hluboko nemá, tak Slánští pomoc přislíbili.
Boj byl krátký a netřeba o něm zdlouhavě vyprávět, snad jen to, že pověst naše, už je tak veliká, že prašivý němec se na větší odpor nezmohl a rychle se k Šumavě stáhl. Inu co povědět dál, snad jen to, že veliké cti se nám dostalo a kostelní věž jsme navštíviti mohli a pohledem do kraje se kochati.
Večer se potom sudy narazili a naše vítězství se zapíjelo, místní nás rybou hostili ba i vařené mušle nabízeli, až jsme si skoro hříšně počínali. Později se k tanci vyrazilo a tuze zvláštní hudba to zde hrála, Železná pana se nazývala a podivný tanec hlavou se na to křepčil. Na závěr se trochu vytáhnouti musím, že jsem Švéda a Beránka v silovém přetahování porazil a jejich vyzývaví hřebínek tím srazil. Dále už ničeho psáti nebudu, páč pivo bylo silné a nerad bych čtenáře mýlil a v nepravdu uváděl.


Zastupující písař Pupekzpět