Slánské městské slavnosti 2017Kdy:
19. - 21. května 2017
Fotogalerie:
ZDE a ZDE


Sobota po svatém Ubaldu na Slánském rynku, nesla se ve znamení skřípotu povozů, řinkotu zbraní a bručení vždy nespokojených vojáků. Co že se to tehdy dělo v tom slavném královském městě? O tom mohu vzácného čtenáře dozajista spravit, jelikož se to odehrávalo přímo pod okny naší radnice.

To tehdy dal svolat Jiřík Poděbradský zas hotovost zemskou, aby postavila se vpádu uherského havrana Korvína. Sešla se tedy hotovost městská čili naše stará známá Slánská rota a začala se strojiti a s přibývajícím časem přibývalo dalších mužů z okolních vsí a městeček, až nakonec stála na rynku hotovost krajská. A ani té nebylo dost, a tak přicházeli další. Přesně s takovou přišel i Markvart, soused Rakovnický a hejtman Rakovnické roty, kterýžto dožadoval se průchodu městem, stravy a důstojného noclehu pro celý svůj šik. I nestalo by se ničeho zlého, kdyby nesešla se náhoda s náhodou a zrovna toho rána neodejel slánský primas a moudrý muž Václav Novinka do veliké Prahy a jeho zastupování nepřipadlo zrovna na nabubřelého a vzteklého městského konšela Vávru Kyselici. A ani to by nestačilo, k tomu zrovna Kyselice měl s Markvartem spory o ves a rozsáhlé polní statky. Tak došlo k hned ke sváru a namísto dobrého zacházení se spřátelenou rotou dočkal se rakovnický hejtman bití, zajetí a potupného uvázání k pranýři. To však nemohli jeho druhové strpět a otevřenou Fortnou vtrhli do města. Na rynku strhla se taková řež, jakou město nezažilo od pětadvacátého roku. Slánská rota by byla zřejmě vítězně, že byla početnější, ale tak daleko, Bůh nedopusť, boj nezašel, aby rakovničtí byli do jednoho pobiti. Jednak, že se Slánskými byli sousedi a nejednou o jarmarcích společně pili, tak nikdo neměl chuť druhého mordovati a druhak, že v nejhorším se navrátil primas Novinka a výstřelem z houfnice tu nepřípustnost zastavil. Když Markvart vylíčil, k čemu že došlo, primas Novinka chtěl dát Kyselici uvěznit, dokud jej rychtář neodsoudí, ale rakovnický hejtman raději volil soud soubojem, kterýžto už není příliš viděti, ale stále je dost těch, co tak zákon nechávají vyložit. A není náhodou, že tito svých zbraní umí dokonale ovládati, aby přeci jen té pravdě na svou stranu přiklonit se dopomohli. Přesně tak tomu bylo i u Markvarta, který tu věc ukončil jen několika rychlými pohyby. A tak, skončil ten boj a primas Novinka se omluvil Rakovnickým a na důkaz smíření i k oslavě čerstvě vysvěcené korouhve Roty, nechal obecního kuchaře Lopatu uchystat hostinu velikou o mnoha chodech masných i sladkých a to skvělou, jak jen on to umí, od Antoše vyvalit sudů přemnoho a zahrát hudby, co komu libo.
A zde se musím zastaviti, že už jsem nejspíše stár, to poznalo se tak, že nelibá mi byla mnohá ta hudba, ponejvíce pak, když jakýsi mladý pištec spustil a dívky pomateně výskaly a dávaly jemu všeho, co měly dozajista by mu daly i více, kdyby nestály uprostřed rynku. Mladík před nimi ustupujíce, nakonec skončil veklíněn mezi chyšky, tedy přístavky, kam měšťané, vzácný čtenář odpustí, chodí srát.
Také se potvrdilo, že Slánské pivo je výtečné a muži jej pijí, jako o překot. Co však známo není, jest skutečnost, že někdy může ten lahodný mok zapříčiniti blouznění svých pijáků a to dokonce všem současně společným přeludem. To totiž dohromady půl roty v jediný okamžik uvidělo vzduchem vznášeti se růžového jednorožce a nejen to, za několik okamžiků následovala to bájné zvíře růžová ryba, snad mořský delfín. Nevím, co dali u Antoše do té várky, ale příště jej znovu vyzkouším, neboť mě nesmírně zajímá, co zase uvidím.

Ještě musím přidati vědeckého naučení, že zasažená tkáň jest silně přitažlivá dalšímu zásahu, toť mohu doložiti matematicky, neboť Cipíse Třebíčského zasáhli do břicha kulí z ručnice a sotva ji jemu písař vyjmul, schytal nebožák druhou. To by mohla býti náhoda, ale takovéto dění bylo pozorováno i dříve, na bitvě u vsi Libušín, kde Richarda takto zasáhli hned třikrát na stejné místo a to již za náhodný jev považovati jistě nelze. Vím, že takové vědění vzácnému čtenáři k ničemu není, ale alespoň ví, že zasáhne-li jej kule jedenkráte, má si pro příště pořídit poctivý kyrys.

písař Kafkinzpět