LOGOlist PODMÍNKY list


Na úvod je třeba zopakovat, že účelem projektu je sdružovat lidi, kteří mají skutečný zájem o tuto část naší krásné historie a jsou pro to i ochotni něco obětovat. Nikterak nestojíme o "mrtvé duše", tedy osoby, které se k projektu přihlásí a více aktivity již neprojeví. Mimo tohoto základu v podobě vlastního zájmu existují i jisté materiální požadavky, které musí potenciální člen Roty splňovat.

Obecně lze o většině těchto podmínek říci, že nejsou nediskutovatelné, nicméně výjimky by měly být skutečně výjimečné. Pro zjednodušení sjednocení výstroje účastníků roty je časové rozpětí rozšířeno na 1460 - 1500, v odůvodněných případech mohou být některé zbraně i starší.

Oděv
Odění jednotlivců vychází především z praktičnosti, pohodlnosti a poměrů dané postavy. Vesnický nádeník tedy bude mít oděv jednoduchý z "levných" a "obyčejných" látek, zatímco zámožný měšťan si může dovolit výrazně vyšší komfort. Řemeslný žoldnéř si pak může vybrat z celé škály oděvů a úrovně jejich zpracování zohledňujíce samozřejmě své finanční možnosti a praktičnost pro vojenský způsobu života. Všechny oděvy by střihem i materiálem měly odpovídat oděvům vyskytujícím se v dané době ve střední Evropě.
Doporučená podoba oděvu je popsána v "Oděvním manuálu Roty".

Zbroj
Jak již bylo uvedeno výše (v záložce historie), platí s železem pravidlo: méně je lépe. Nejlépe snad vůbec nic. Toto pravidlo je narušováno přirozenou chlubivostí každého z nás, což potlačit lze a podmínkou organizátorů mnoha akcí, a to povinným nošením ochrany hlavy, případně rukou, což obvykle potlačit nelze. Z toho plyne poznání, že zastoupení jednotlivých částí zbroje rekonstruované jednotky bude v jistém rozporu s údaji v rejstříku a tedy zřejmě i se skutečností. S tím se budeme muset vyrovnat. Nicméně na jiné než bojové akce je vhodné, ve vlastním zájmu, železo minimalizovat nebo nechat úplně doma. Pokud se přece jen nedokážete odloučit, je samozřejmostí vzhled zbroje odpovídající vzhledu zbrojí užívaných tou dobou ve střední Evropě.

Zbraň
V zájmu zachování určení roty jsou nejvhodnější kuše, palné zbraně a pavézy. Na akcích, kde je to žádoucí, nebo jsou role střelců minimalizovány či znedůstojněny, jednotka přezbrojuje na dřevcové zbraně, především kůsy, sudlice, kopí, halapartny. Pro poboční zbraň jsou vhodné především různé variace seker, tesáků, nožů či mečů.


Pro všechny platí nutnost určité sladěnosti celkového vzhledu představované osoby včetně jejího vybavení a samozřejmostí by měla být také jistá logika vystrojení - tedy od nejpotřebnějšího přes méně potřebné až po zbytečné. Dle výše napsaného je drahý šperk krásným doplňkem, nicméně se jím nebude zdobit vesnický nádeník. Vysvětlení, že je to dědictví po babičce neobstojí. I pro bohatší pak platí, že na tažení je docela určitě účelnější kvalitní kus zbroje nebo funkční zbraň, než například honosný společenský oděv dle poslední módy.zpět