PAVEL Z LÚN

...bojovník...

Nikdo mu neřekne jinak než Divous, ač vous nenosí. Lounský měšťan, zámožný v šatech i zbroji, vždy nápomocen Rotě.
zpět