KAVKA Z HOŘEŠOVIC

...vojenský rychtář, písař Roty, střelec...

Častěji zvaný Kafkin. Dříve býval jen pomocnou silou v městského úřadu, avšak po získání bakalářského titulu na fakultě svobodných umění Pražské university, se stal menším písařem Slánské kanceláře a polní písař Roty. Působení v těchto funkcích spolu s výdělky za další písařské úkony, jako kšafty či inventáře, jemu i jeho rodině zajišťuje velmi slušné živobytí. Je-li tomu třeba, v Rotě se řadí mezi střelce. Je zastánce jazykové reformy, propagátor užívání českého jazyka a dokonce se pyšně považuje se za následovníka mistra Jana."…králové věří, že píší dějiny svými skutky,
vojáci věří, že píší dějiny hroty svých kopí,
kněží věří, že píší dějiny svými slovy
a písaři...písaři o tom všem vědí své…"


zpět