LOPATA

...obecní kuchař, bojovník...

Někdy též Karel. Obecní kuchař, správce proviantu, spolu s Jírou se jali učit bíti na buben.
zpět