LOGOlistSOUČASNOST list


AKTIVITY ROTY

Bitvy
Rota se samozřejmě společně účastní i bitev, kde se snaží rekonstruovat specificky český způsob boje za použití kombinace pavézové hradby, dřevcových zbraní a dlouhého dříví praporečného. Existuje snaha působit jen na takových akcích, které svým dobovým určením i celkovým charakterem odpovídají koncepci projektu. Vzhledem k omezenému (a i to je silné slovo) množství takových bitev je tento požadavek potlačen a rota se zapojuje i do dalších akcí jak tradičních tak nových.
Život táborový a nejen táborový
S vícedenními pochody i účastí na bitvách je spojen táborový život, kde se Rota pokouší vést život blízký životu své předlohy. Zahrnuje to nejen způsob noclehu, ale též vaření, společnou zábavu i odpočinek.
Pochody
Pochody jsou velmi populární aktivitou roty. Existují dvě varianty, kdy první, méně obvyklý, je jistý druh "pouti", tedy křižování kraje bez zbrojných úmyslů, tedy jen pro potěchu duše. Druhá, častější varianta je bojový pochod či hlídka se zbraní v rukou, kdy již nejednou musely býti, pro spravení řádu, užity. Podle možností jsou pak pochody i vícedenní s přespáním po trase.
Bádání
Jako poslední aktivita, nikoliv však významem, je zařazeno pátrání po dalších zdrojích informací, které prozradí něco nového o "Slánském kraji" a jeho okolí v průběhu celého 15. století a poslouží dalšímu rozvoji projektu. Mimo vyhledávání pramenů pracují někteří členové roty za využití moderních technologií na rekonstrukci původní podoby města z vnějšku i zevnitř a o jeho vzhledu i fungování zpracovávají materiály k všeobecné osvětě.

Další ukázky modelů jsou ZDE.


zpět