LOGOlistZEMSKÁ HOTOVOSTlist

O PROJEKTU

Zemská hotovost je projekt, který má ambice spojovat uskupení, která se věnují nebo by se chtěla věnovat druhé polovině 15. století v Českých zemích a jejich vzájemnou spoluprací na akcích i mimo ně vytvořit bojeschopnou, ale i v jiných ohledech funkční jednotku. Jelikož pak ne každý chce nutně patřit ke Slanému, užíváme neutrální název Zemská hotovost, která je složená z jednotlivých regionálních hotovostí. Principem fungování Zemské hotovosti je dobrovolná spolupráce jednotlivých uskupení, která se může projevovat nejen v boji či v táboře, ale též součinností při různém přínosném bádání. Pokud Vás myšlenka Zemské hotovosti zaujala, napište o více informací na e-mail: rota@slanskarota.cz nebo na některý z uvedených kontaktů.


Z HISTORIE

O účelu a složení a fungování zemské hotovosti v roce 1470 poměrně podrobně hovoří
Sněmovní zápis o hotowosti weřejné w krajích pro obhájení země ČeskéZAPOJENÁ USKUPENÍ

Slánská rota - Hotovost Královského města Slaný
Roztočtí - Roztocká městská hotovost
Fracce - Zbrojní Matyáše Korvína
Kestřanské manství - Zbrojní pána na Kestřanech
Horšovští - Zbrojní z Horšovského Týna

zpět